Yeni işleme fabrikası - taşınma çalışmaları sürüyor

Ocak 2018’ de yeni işleme fabrikamızı devreye alıyoruz:
- İşleme alanımızı 8500 m² ’ ye yükseltiyoruz (şu an 5000 m²)
- Dökme parça işleme kapasitemizi yıllık 4000 tondan 8000 tona yükseltiyoruz.