Ergitme

Ekstrametal, tek potalı 3 ton/saat kapasiteli ve iki potalı 1,5 ton/saat kapasiteli indüksiyon ocakları ile iki vardiya da yıllık 20.000 ton ergimiş maden kapasitesine sahiptir.


İndüksiyon Ocakları
EGES İndüksiyon Ocağı, 2.000 kwh., 3.000 kg./saat kapasiteli
EGES İndüksiyon Ocağı, 1.000 kwh, 2 x 1.500 kg./saat kapasiteli