Maçahane

Maçalar, otomatik kum hazırlama sistemiyle birlikte 7 adet 2,5 litre ile 60 litre arasında değişen kapasiteye sahip soğuk kutu maça makinası ve 2 adet sıcak kutu maça makinesi ile üretilmektedir. Bunların dışında kalan büyük hacimli maçalar ise Furan reçinesi ve CO2 bağlayıcıları ile üretilmektedir.


7 x Soğuk Kutu Maça Makinesi (2.5 lt - 60 lt)
2 x Sıcak Kutu/Shell Maça Makinesi (6 tl - 15 lt)
CO2 & Furan Reçineli Maça Yapımı
Otomatik Kum Hazırlama