Maçahane

Maçalar, otomatik kum hazırlama sistemiyle birlikte 8 adet 2,5 litre ile 80 litre arasında değişen kapasiteye sahip soğuk kutu maça makinası, 2 adet sıcak kutu maça makinesi ile üretilmektedir. Bunların dışında kalan büyük hacimli maçalar ise Furan reçinesi ve CO2 bağlayıcıları ile üretilmektedir.


8 x Soğuk Kutu Maça Makinası (2,5 lt.’den 80 lt.’ye kadar değişen ölçülerde)
2 x Sıcak Kutu Maça Makinası 6 lt. ve 15 lt.
CO2 ve Furan Maça Yapımı
Otomatik Kum Hazırlama (Maça Makineleri İçin)